OBS.   Planerat driftunderhåll i Ringestena 6/2 -2018   OBS.

Vårt fibernät växer, och för att förbereda för framtiden kommer vi att montera ny utrustning i Nod 3. Detta innebär att samtliga abonnenter i området Ringestena och Snärsbo tillfälligt kommer att kopplas ur mellan ca 09:30 -10:30, tisdagen den 6/2 då arbetet pågår, detta gäller både internet, tv och telefon via fiber.

Nytt avtal, ny utrustning!

Nu har den nya Telia-utrustningen kommit

Ni är välkomna att kontakta oss för att skriva på det nya avtalet, och hämta ut den nya telia-utrustningen! Kontakta områdesansvarg för att gå vidare:

Redslared- Kjell Johansson 0708-972399

Roasjö – Arne Häger 0703-180180

Ringestena – Lena Spjuth 0730-787573

Har du köpt eller planerar att sälja en fastighet ansluten till vårt fibernät? Gå till Medlemsinformation för mer info!

Föreningen Roasjö fiber har varit aktiv sedan 2011 och var först ut med fiber i Svenljunga.
Den första anslutningen kopplades in 2012 och den sista året där på.

Saknar du utskick från Roasjö fiberförening? Skicka ett mail till oss och meddela din
e-postadress på utskick@roasjofiber.se.