Vill du ha fiberanslutning till din fastighet?

Länsstyrelsen har öppnat möjligheten till att söka bidrag för nya fiberanslutningar.

Nu inventerar vi intresset och behovet av nya uppkopplingar. 

Om fler i området är intresserade av att ansluta sig, ökar möjligheten till att få lägre kostnad per anslutning. 

Anmäl ert intresse med namn och fastighetens adress senast 

31 December 2019 via mail till: info@roasjofiber.se

Föreningen Roasjö fiber har varit aktiv sedan 2011 och var först ut med fiber i Svenljunga.
Den första anslutningen kopplades in 2012 och den sista året där på.

Saknar du utskick från Roasjö fiberförening? Skicka ett mail till oss och meddela din
e-postadress på utskick@roasjofiber.se.