Kallelse till extra-stämma i Roasjö Fiberförening ek. förening

Onsdagen 16 november kl. 19:00 i Roasjö bygdegård.

Kom i god tid, alla skall prickas av i röstlängd.
Mer info på aktuellt sida.

 —

Föreningen Roasjö fiber har varit aktiv sedan 2011 och var först ut med fiber i Svenljunga.
Den första anslutningen kopplades in 2012 och den sista året där på.

Saknar du utskick från Roasjö fiberförening? Skicka ett mail till oss och meddela din
e-postadress på utskick@roasjofiber.se