Kallelse till stämma

Roasjö Fiberförening ek. förening
Torsdagen den 27 April kl. 19:00
i Roasjö bygdegård.

Kom i god tid, alla skall prickas av i röstlängd.

Mer information finns på aktuellt-sidan

Saknar du utskick från Roasjö fiberförening? Skicka ett mail till oss och meddela din
e-postadress på utskick@roasjofiber.se.

Föreningen Roasjö fiber har varit aktiv sedan 2011 och var först ut med fiber i Svenljunga.
Den första anslutningen kopplades in 2012 och den sista året där på.