Framflyttning av Årsstämma

På grund av rådande pandemi följer vi Bolagsverkets rekommendationer gällande föreningsstämmor och årsstämmor.

Styrelsen har beslutat att årsstämman för 2020 flyttas fram till andra kvartalet 2021, mer information om detta uppdateras löpande på hemsidan.

 

 

Föreningen Roasjö fiber har varit aktiv sedan 2011 och var först ut med fiber i Svenljunga.
Den första anslutningen kopplades in 2012 och den sista året där på.

Saknar du utskick från Roasjö fiberförening? Skicka ett mail till oss och meddela din
e-postadress på utskick@roasjofiber.se.