Driftstatus

2024-07-08

Avgrävd stamfiber för Öja, Haga och Björstorp, fibern är utbytt och svetsad. Felet avhjälpt.

2024-05-10

Planerade arbeten i nod 1

2024-04-03

Planerat strömavbrott för nod, UPS skall klara strömförsörjningen men driftstopp kan ske mellan kl. 09.00 och 13.00

2023-07-21

Problem i Switch Nod 2, Roasjö, påverkade ett flertal medlemmar under eftermiddagen. Felet är nu avhjälpt.

2023-06-27

Fel hos Telia har påverkar ett flertal medlemmar med att få igång TV-boxar efter switchbyte i noder. Felet skall nu vara åtgärdat, om inte kontakta Telias support.

2023-06-13:

Problem efter switchbyte i nod Redslared påverkar ett flertal medlemmar. Felet åtgärdat.

2023-02-28:

Avgrävd fiber vid Björstorp. Påverkar medlemmar i Öja och Hult. Reparation slutförd.

2021-12-13:

Fiber TV: Problem med hackande bild i ett flertal kanaler har rapporterats i nätet. Telia har informerats och upprättat ett ärende för att hitta problemet, vidare information läggs upp här när problemet är löst.

2021-03-16:
Driftstopp Nod 1 (Redslared) vid switchbyte.

2020-07-08 

Planerat driftstopp i området Björstorp – Öja under hela dagen.

2019-12-15

Driftstopp för kunder i nod Roasjö, abonnenter i området runt Apelnäs, helgen v.50. Felet åtgärdades av tekniker 7.30 på måndag morgon.

2018-02-02

Planerat driftstopp i Ringestena och Snärsbo, tisdagen den 6/2 då driftunderhållsarbete pågår.

2015-12-18
Inga driftstörningar är inrapporterade.

2015-12-16
Uppgraderingen av stamnätet är nu slutförd och slutbesiktningen är godkänd.
Kortare störningar kan komma att bli aktuellt, då ett arbete med om-patchningar i noder för abonnenter i Roasjö och Ringesterna kommer att utföras, ett antal abonnenter kommer att vara berörda.

Logg:

2015-11-09, 08.00
Med start denna vecka och fram till och med vecka 48, kommer ett underhållsarbete på fibernätet kommer utföras, som kan medföra kan kortare driftstörningar.
En dragavlastning kommer att installeras på fiberkabel i apparatlåda, som är fäst utanpå varje fastighet. Även ett arbete med mätning av kvalité av signal på fiberkabel kommer att utföras.
Om fel uppmäts efter installationen av dragavlastning är gjord, kommer fastigheten ha störningar på nättjänst någon timme, medans felet åtgärdas.
Kortare störningar kommer att bli aktuellt, då ett arbete med om-patchningar i noder för abonnenter i Roasjö och Ringesterna kommer att utföras, ett antal abonnenter kommer att vara berörda.
Dessa arbeten utförs att kunna möjliggöra slutbesiktningen av hela fibernätet.

2015-09-29, 12.35
Vid kontroll har några mindre fel hittats efter underhållsarbetet. Kortare reparationer kommer att utföras under dagen och imorgon 30/9 -15, som innebär driftstörningar på nätet. Detta gäller först och främst i området kring Roasjö By.

2015-08-23, 16.00
Hela nätet är nu igång, inga felanmälningar angående drift har inkommit in till oss.
Några telefonabonnenter i Roasjö har tyvärr fått omkastade telefonnummer, detta åtgärdas under eftermiddagen. Testa gärna att ditt fasta telefonnummer (prova att ringa från mobiltelefon till fast telefonnummer och se om det ringer), om det inte fungerar, är det viktigt att ni hör av er till Kjell Johansson 0708-97 23 99 så fort som möjligt.

2015-08-22, 09.40
Arbetet med byte av stamfiber är nu avslutat och hela nätet är satt i drift. Alla tjänster bör fungera, så som bredband, TV och fast telefoni.
Tänk på att man kan behöva starta om all sin utrustning (fiberkonverter, router samt TV-box) flera gånger innan ex. TV-boxen startar.
Om något trots allt inte fungerar hos dig, är det viktigt att ni hör av er till Kjell Johansson så fort som möjligt, då inhyrda tekniker skall ta helg.

2015-08-20, 18.00
Arbetet med den sista stamfibern är nu igång.
Alla fastigheter i hela Redslared bör nu ha ett fungerande nätverk.
Arbetet i Roasjö har blivit något fördröjt, men delar av nätet i Roasjö beräknas nätverket komma igång under kvällen.
Hela nätet beräknas vara i drift för samtliga fastigheter i morgon kväll, ifall inga komplikationer uppstår under resterande arbete.
Vi har fått rapporter att man kan behöva starta om hela sin utrustning flera gånger innan ex. TV-boxen startar.

2015-08-19, 21.00
Medlemmar med fastigheter belägna i Redslared, Guttorp – Vännebo och Björstorp – Göjeholm, där blev inkopplingen av nätverk tyvärr försenad, men arbetet beräknas vara klart under kvällen, alternativt natten till torsdag. I fall nätverk inte fungerar i morgon torsdag, var god och tag kontakt med Kjell Johansson.
Medlemmar med fastigheter i Roasjö, Åsen – Habo, beräknas få nätverket tillbaka under torsdagen.
Medlemmar med fastigheter i Snärsbo samt vidare mot Ringestena, där beräknas nätverket komma igång under fredagen.

2015-08-18, 17.45
Underhållsarbetet är nu i fullgång. Medlemmar anslutna till noden i Redslared kommer troligtvis få tillbaka nätverk någon gång sent i kväll.
Nätverket i Roasjö Kyrkby, Snärbo, Ringestena samt delar av Apelnäs släcks ned i någon gång under kvällen.

Byte av stamfiber i vårt fibernät.
Underhållsarbete i fiberföreningens nät kommer att ske under vecka 34-35 med start Tisdagen den 18 Augusti -15.
Fortlöpande information om underhållsarbetet och driftavbrott kommer att finnas tillgänglig på denna websida.
Under dessa perioder kommer nätverket vara helt eller delvis nedkopplad, detta berör tjänsterna bredband, TV och fast telefoni. Anledning till underhållsarbetet är brister som framkom vid slutbesiktningen, därför måste stamnätet uppgraderas.
För dessa avbrott utgår inte ersättning, då arbetet sker i föreningens regi.

Vid frågor kontakta:
Kjell Johansson
Arne Häger

2014-03-19
Driftavbrott i Ringestena och Snärsbo på grund av kabelbrott orsakat av skogsmaskin. Reparation pågår och beräknas vara klar 18.00 Torsdag den 20/3 -14.

2013-10-28
Idag kl. 13.40 hade vi ett kortare driftstopp, på grund av flytt av en UPS (reservkraft) i en av våra noder. Nätet är åter i drift.
Ytterligare ett kortare stopp kommer eventuellt att ske under eftermiddagen, vi beklagar berörda medlemmar för detta.

2013-10-15
Fiberföreningen beklagar driftstoppet som berörde medlemmar i Roasjö den 15/10 -13.
Stoppet låg tyvärr utanför vår kontroll, felet var åtgärdat av tekniker ca. 07.30 den 16/10 -13.