Planerat strömavbrott för vår nod

Onsdagen den 3/4 kl. 09.00 – 13.00 kommer Vattenfall att utföra arbeten i elnätet som kommer att påverka vår nod. Vår UPS skall klara ett strömavbrott av denna längd utan driftstörning för medlemmarna, men vi vill informera om att det kan ske ett avbrott i anslutningen under denna period.

Detta kan påverka både internet och tv för alla medelmmar. Skulle er utrustning ej hoppa igång av sig självt så rekommenderar vi att starta om utrustningen efter 13.00.


Kallelse till årsstämma 2024 i
Roasjö Fiberförening ek. förening


Torsdag den 4 April kl. 19:00 i
Roasjö Bygdegård


Kom i god tid, alla skall prickas av i röstlängd.

Kallade och röstberättigade är alla medlemmar.
Se nedan för dagordning.
Alla är hjärtligt välkomna!

Föreningens styrelse  Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Godkännande av röstlängd.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning 2023.
  A. Verksamhetsberättelse.
  B. Ekonomisk berättelse.
  C. Revisionsberättelse 2023.
 8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för år 2023.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Budget/Prognos för 2024.
 11. Fastställande av medlemsavgift 2024.
 12. Val av styrelseledamöter och val av ordförande.
 13. Val av 2 styrelsesuppleanter.
 14. Val av 2 revisorer.
 15. Val av 1 revisors suppleant.
 16. Val av valberedning minst 2 personer, varav en ska vara sammankallande.
 17. Information från styrelsen.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötet avslutas.

Önskas dagordning i pappersform, ladda ner nedan och skriv ut:


Arbeten i Ringestena

2023-10-30

Under V.44 kommer arbeten i nätet runt Ringestena ske, och vissa medlemmar kan påverkas under dagtid. Entreprenden utförs av föreningen. Detta gör vi för att kunna koppla upp nya medlemmar.


Information angående hemtelefoni via mobil.

2023-10-16

Telia kommer att göra utskick med mer information om hur våra medlemmar kan flytta över befintliga hem-telefonnummer till ny lösning via simkort och mobil. Telia skickar information direkt till medlemmar.


2023-10-04

Nätuppdatering Telia

Telia uppdaterar sin plattform för fiber.

Detta kommer påverka medlemmar med ett kortare driftstopp Onsdagen den 4/10. Ingen exakt tid är satt, förutom att arbetet komner ske mellan 06.30 och 15.00. Arbetet beräknas ta upp till en halvtimme.

Er utrustning kan behövas startas om efter stoppet, både router och fiberconverter.

Hoppar inte er anslutning igång efter en omstart, kontakta då Telias support på tel. 020-20 20 70


2023-02-26

Nytt Avtal

Vi har nu signerat vårt nya avtal med Telia. Vårt nya avtal kommer gälla i en ny 5-års period, nuvarande avtal kommer fortlöpa fram till dess att hårdvaran är utbytt.

Standardhastigheten i nätet höjs från nuvarande 100 Mbit/s till 1000 Mbit/s.

Vi kommer att byta ut all befintlig utrustning i vårt nät, inklusive den utrustning (switchar) vi har i våra noder. En del av detta arbete kommer att utföras av Telias tekniker, som utför bytet av fiberconverter och router hos alla anslutna i nätet. Tekniker behöver således tillträde till dessa två, planering kring detta kommer meddelas i god tid innan bytet sker.

Våra befintliga TV-boxar kommer att ersättas av en traditionell tv-box, och en Android baserad variant med stöd för appar för exempelvis Netflix, HBO Max och Amazon Prime Video.

De nya tv-boxarna behöver aktiveras genom koder som finns på varje abonnents ”Mitt Telia” inloggning, detta behöver var och en göra vid uppstart första gången, och detta kan inte Telias tekniker utföra då det kräver abonnentens Bank ID. Befintliga tv-boxar kommer att loggas ut och sluta fungera när bytet sker.

Routern som levereras har stöd för både WIFI 6 och 2,5 Gigabit LAN.

Månadskostnaden för tjänsterna kommer att vara oförändrad.


Föreningen Roasjö fiber har varit aktiv sedan 2011 och var först ut med fiber i Svenljunga.
Den första anslutningen kopplades in 2012 och den sista året där på.

Saknar du utskick från Roasjö fiberförening? Skicka ett mail till oss och meddela din
e-postadress på utskick@roasjofiber.se.