2024-07-12

Avprovning Öja, Haga och Björstorp

Efter lagning av stamfiber skall den nya stammens svetsar mätas upp, ett kortare driftstopp om ca 5 minuter kommer ske under dagen för detta.

Starta om er utrustning om det inte hoppar igång efter mätning, annars kontakta föreningen.


2023-02-26

Nytt Avtal

Vi har nu signerat vårt nya avtal med Telia. Vårt nya avtal kommer gälla i en ny 5-års period, nuvarande avtal kommer fortlöpa fram till dess att hårdvaran är utbytt.

Standardhastigheten i nätet höjs från nuvarande 100 Mbit/s till 1000 Mbit/s.

Vi kommer att byta ut all befintlig utrustning i vårt nät, inklusive den utrustning (switchar) vi har i våra noder. En del av detta arbete kommer att utföras av Telias tekniker, som utför bytet av fiberconverter och router hos alla anslutna i nätet. Tekniker behöver således tillträde till dessa två, planering kring detta kommer meddelas i god tid innan bytet sker.

Våra befintliga TV-boxar kommer att ersättas av en traditionell tv-box, och en Android baserad variant med stöd för appar för exempelvis Netflix, HBO Max och Amazon Prime Video.

De nya tv-boxarna behöver aktiveras genom koder som finns på varje abonnents ”Mitt Telia” inloggning, detta behöver var och en göra vid uppstart första gången, och detta kan inte Telias tekniker utföra då det kräver abonnentens Bank ID. Befintliga tv-boxar kommer att loggas ut och sluta fungera när bytet sker.

Routern som levereras har stöd för både WIFI 6 och 2,5 Gigabit LAN.

Månadskostnaden för tjänsterna kommer att vara oförändrad.


Föreningen Roasjö fiber har varit aktiv sedan 2011 och var först ut med fiber i Svenljunga.
Den första anslutningen kopplades in 2012 och den sista året där på.

Saknar du utskick från Roasjö fiberförening? Skicka ett mail till oss och meddela din
e-postadress på utskick@roasjofiber.se.