Planerat driftstopp

Vårt fibernät växer, och med detta innebär det arbete som kommer beröra ett flertal fastigheter.

Abonnenter i området Björstorp och Öja kommer tillfälligt att kopplas ur:

Onsdagen den 8/7
kl. 08.00 – 20.00

Detta gäller internet, tv och telefon via fiber.

Vid frågor kontakta ansvarig, och
kontaktperson för entreprenaden:

Kjell Johansson 0708-972399

Mvh
Föreningens styrelse
www.roasjöfiber.se

Vill du ha fiberanslutning till din fastighet?

Länsstyrelsen har öppnat möjligheten till att söka bidrag för nya fiberanslutningar.

Nu inventerar vi intresset och behovet av nya uppkopplingar. 

Om fler i området är intresserade av att ansluta sig, ökar möjligheten till att få lägre kostnad per anslutning. 

Anmäl ert intresse med namn och fastighetens adress senast 

31 December 2019 via mail till: info@roasjofiber.se

Föreningen Roasjö fiber har varit aktiv sedan 2011 och var först ut med fiber i Svenljunga.
Den första anslutningen kopplades in 2012 och den sista året där på.

Saknar du utskick från Roasjö fiberförening? Skicka ett mail till oss och meddela din
e-postadress på utskick@roasjofiber.se.